Hoppa till huvudinnehåll

Home 1

 • Välkommen till
  Business Development in Sweden
  Trust in your potential
 • Välkommen till
  Business Development
  in Sweden
  Trust in your potential

Vi hjälper företag att skapa en attraktiv arbetsplats med vinnande kultur. En arbetsplats som maximerar sin produktivitet och lönsamhet.

Arbetsplatsen som alla längtar efter att komma till på måndag morgon.

Attraktivt företag med en vinnande kultur

”Du inte kan vinna på företagsmarknaden om du inte först vinner på den egna arbetsplatsen. Först när du har en vinnande kultur inom ditt företag, kan du tävla i den tuffa världen utanför”

För att sticka ut i mängden som ett attraktivt företag med en vinnande kultur krävs det några enkla saker:

 • Förståelse för ”människan”, dvs hjärnans beteende och behov.
 • Att förändringsprocessen blir en naturlig del av vardagen och inte uppfattas som hotfullt eller jobbigt.
 • Insikten till att medarbetarna är företagets viktigaste investering och att få med alla på samma företagsresa.

Kunskap, medvetenhet och lite enkelt sunt förnuft leder till en attraktiv vinnande företagskultur med mer produktivitet och lönsamhet. Dessutom är det kul att komma till jobbet!

Låter det enkelt?

Det är det, när du har rätt verktyg.

Business Development & Vårt Uppdrag

Vi jobbar med företagsutveckling och förändringsledning baserat på förståelse för hjärnan, något vi kallar ”HjärnSmart Ledarskap”. När vi arbetar med ”människor” behöver vi förstå ”människor”, dvs hjärnan på jobbet, för att nå önskat resultat. Det bästa är att det är enkelt och resultaten kommer fort.

Vi stöttar er i resan att skruva på ”ledning & styrning” mot ökad lönsamhet, produktivitet och arbetsglädje. Något som gynnar alla och som är mätbart.

Forskning i ämnet NeuroEkonomi visar att företag som integrerat det mänskliga beslutsfattandet och dess påverkan på företaget och ekonomin får helt andra resultat, bla:

 • 50% ökad produktivitet
 • 40% lägre utbrändhet
 • 13% färre sjukdagar
 • 76% mer engagemang
  (Källa: Center for Neuroeconomic Studies- Paul J Zak)


Siffrorna ovan visar ett snitt. Har ditt företag råd att inte skruva på ledning & styrning och skapa förståelse för hjärnan?

Neuroledarskap

Vad är då Neuroledarskap?

Neuroledarskap bygger på forskning om hjärnans grundläggande funktion och beteende samt kopplar till vår vardag där ledarskap finns på olika nivåer. Termen ”Neuroleadership” myntades av Dr David Rock 2006 och innebär ett mer konkret vetenskapligt baserat ledarskapsätt som gör alla förändringsinitiativ mer effektiva.

Vår reptilhjärna styr oss dagligen 80–90% mot att undvika det som hjärnan uppfattar som hot och fara. Utan medvetenhet blir resultatet en okontrollerad reflexmässig process med ineffektiva organisationer som är bla reaktiva och mindre förändringsbenägna.

Neuro-Lingvistisk Programmering

NLP

Vad är då NLP?

 • Neuro: Vi tar emot intryck via vårt nervsystem, som därefter bearbetas av våra sinnen och vår hjärna.
 • Lingvistisk: Information som vi baserar all vår kommunikation på, bearbetas i vår neurologi
 • Programmering: Alla våra tankar och kunskap är inbäddad i hjärnans organisatoriska struktur och påverkar våra värderingar och beteenden.

 

NLP utvecklades i början av 70-talet och är en metod som ger fantastiska resultat på kort tid när det handlar om personlig utveckling och förändring. Tekniken används för att uppdatera hjärnans programmering till att ändra sätt att tänka eller agera i olika situationer. NLP leder till snabba önskade förändringar.

Kommande Event

Våra

Erbjudanden

Är du och ditt företag redo för en förändring?

Då har vi en lösning. Vi kan visa er en ny spännande väg där neurovetenskap, ledarskap och lite enkelt sunt förnuft kombineras och som leder till en värld full av nya möjligheter. Tillsammans kan vi skapa den mest effektiva och attraktiva arbetsplatsen. Arbetsplatsen där alla trivs och engagemanget är högt. Låter det enkelt? Det är när du har rätt verktyg.

Med över 25 års erfarenhet av ledarskap i både svenska och internationella bolag finns kunskap finns i mängder gällande ledarskap, ledarskapscoaching, förändringsledning, processledning, krishantering, företagsutveckling mm. Idag utbildar och stöttar vi företag, ledare och organisationer i resan mot fungerande verksamheter, där några exempel på verktyg är Neuroledarskap och NLP som mixas med alla års erfarenheter. Mer info om bla Neuroledarskap finns längst ner på sidan.

Vad är drivkraften? Det är passionen att hjälpa människor och företag att växa för att nå sin verkliga potential. Det ska vara kul att komma till jobbet!

Nedan finns ett axplock av kurser och erbjudanden i det vi kallar HjärnSmart Ledarskap. Samtliga kurser nedan går att få situations- eller behovsanpassade beroende på önskemål samt möjliga att kombinera med påbyggnad.

Färdiga paketerbjudanden i HjärnSmart Ledarskap:

Utveckla ditt ledarskap:

Rekommendation på 8 timmar, går att förkorta till en halvdag.
Utveckla dig själv och din ledarroll med kunskap i Neuroledarskap & NLP. Genom introduktion och förståelse för hjärnans grundläggande behov och beteende kan du lättare inspirera individer och grupper för att nå satta mål. Du kan genom ditt dagliga ledarskap skapa effektiva organisationer med större förändringsbenägenhet och högre engagemang.

Utveckla ditt medarbetarskap:

Rekommendation på 4 timmar. Går att köra på större grupper som ex kick-off, event, tema-dagar osv.
Utveckla ditt självledarskap och medarbetarskap med kunskap i Neuroledarskap & NLP. Genom introkursen och förståelse för hjärnans grundläggande behov och beteende kan du lättare inspirera dig själv och dina kollegor för att nå satta mål. Du kan genom ditt dagliga självledarskap bidra till att skapa arbetsplatsen som alla älskar att komma till!

Leda och utveckla andra chefer:

Rekommendation på 8 timmar, går att förkorta till en halvdag. Går att köra på enskilda ledare eller ledningsgrupper.
Neuroledarskap & NLP hjälper dig som har som mål att leda samt skapa resultat genom andra chefer. Genom introkursen och förståelse för hjärnans grundläggande behov och beteende kan du lättare inspirera individer och grupper för att nå satta mål. Du och dina chefer kan tillsammans via ert ledarskap skapa en attraktiv arbetsplats som baseras på trygghet och tillit. Du kommer lära dig att leda förändringsprocesser så de inte uppfattas som hotfullt eller jobbigt utan blir en naturlig del av vardagen och ger mer utvecklade organisationer.

Utveckla din verksamhet med hjälp av neurovetenskapen:

Tid görs upp i samband med beskrivning av behov från verksamheten.
För dig som verksamhetsägare eller chef skapas helt andra förutsättningar genom kunskap om neurovetenskap. En verksamhet där ledning och styrning baseras på neurovetenskap, dvs hjärnans grundläggande funktion och behov, har helt andra möjligheter att sticka ut som en attraktiv arbetsplats där också lönsamheten och arbetsglädjen ökar. För dig som ägare eller chef leder detta på sikt till en mer självgående verksamhet där du bla får mer tid över för annat.

Skapa en effektiv verksamhet från grunden:

Tid görs upp i samband med beskrivning av behov från verksamheten.
För dig som ägare/chef skapas attraktiva arbetsplatser med vinnande kultur genom en bas på neurovetenskap, dvs hjärnans grundläggande funktion och behov. Allt från styrdokument, processer till det dagliga ledarskapet och medarbetarskapet baseras på neurovetenskap och kan leda till en verksamhet som blir ett självspelande piano. Ökad arbetsglädje, lönsamhet och produktivitet är några av resultaten du kommer att uppnå. Tillsammans med medarbetarna och vetenskapen kan vi bygga de bästa verksamheterna ihop.

Konsulterbjudande:

Tid görs upp beroende på behov och situation.
Erbjuder även konsulttjänster för stöttning av enskilda chefer, hela ledningsgrupper samt även som mentorskap alternativt i vardagen under kortare eller längre tider. Allt beroende på behov och önskemål.

För nyfikna finns mer spännande info om ämnet här:
Neuroledarskap, som kombinerar ledarskap, psykologi och forskning hittar du här: https://neuroleadership.com
NeuroEkonomi som kombinerar ekonomi, psykologi och neurovetenskap kopplat till mänskligt beslutsfattande: https://neuroeconomics.org

Kontakta oss

Vill ni veta mer?

 

Business Development In Sweden AB
Sven Hultins gata 9D
412 58 Göteborg, Sweden

info@bdis.se